Говь-Сүмбэр аймаг Сүмбэр суманд 640 сурагчтай сургуулийн барилга

 Төслийн танилцуулга
#
Төслий нэр: ГовьСүмбэр аймаг Сүмбэр суманд 640 сурагчтай сургуулийн барилга 
Захиалагч:  Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Яамтай 
Гүйцэтгэгч:  Назу констракшин
Эхэлсэн огноо: 2010 он
Байршил: ГовьСүмбэр аймаг Сүмбэр суманд
Зориулалт: Сургуулийн барилга
 

2010 оноос эхлэн Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Яамтай хамтран ГовьСүмбэр аймаг Сүмбэр суманд 640 сурагчтай сургуулийн барилга барьж байна.


 Төслийн зураг

 Төслийн явцийн зураг

 Төслийн байршил